Trang Chủ

Đây là trang mạng dành cho các tài liệu Duy Dân của Lý Đông A. 

Ngoài ra trang mạng này gồm có những bài diễn giải các tài liệu Duy Dân bằng nhận định của thời đại, áp dụng vào thực tế của thời đại với hy vọng giúp cho các thế hệ tương lai hiểu được phần nào về Duy Dân ở ý nghĩa và có những ứng dụng trong thực tế của thế kỷ 21. 

Nhân Chủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tư Tưởng Là Gì?

  Khi nghe ai nói đến tư tưởng thì chúng ta sợ hãi bởi cứ nghĩ tư tưởng là cái gì cao siêu lắm. Thực tế tư tưởng chỉ là những cái đời số...