Trang Chủ

Đây là trang mạng dành cho các tài liệu Duy Dân của Lý Đông A. 

Ngoài ra trang mạng này gồm có những bài diễn giải các tài liệu Duy Dân bằng nhận định của thời đại, áp dụng vào thực tế của thời đại với hy vọng giúp cho các thế hệ tương lai hiểu được phần nào về Duy Dân ở ý nghĩa và có những ứng dụng trong thực tế của thế kỷ 21. 

Nhân Chủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tu Dưỡng Thắng Nhân: Cơ Năng và Bản Vị

Cơ Năng và Bản Vị là nguyên lý hình thành vật chất và xã hội. Đây là một nguyên lý sống xảy ra từ khi có sự xuất hiện của trái đất và con ng...