Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

Nhân Bản Cương Thường: Tổng Quan

 

Nhu cầu nhu yếu

Con người dù sống ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào, đều có nhu cầu nhu yếu. Nhu yếu là những đòi hỏi về vật chất (ăn, mặc, cư trú), phát triển giống nòi (gia đình), tinh thần (tôn giáo, bạn bè, văn hóa), giáo dục, y tế, và an ninh. Tất cả những nhu cầu này đã thay đổi cuộc sống của con người từ thời ăn lông ở lổ để tạo sự tiến bộ vượt bực trên lãnh vực đời sống của Người.

Nhưng khi loài người phát triển thành những sắc dân khác ngôn ngữ, văn hóa để trở thành những quốc gia khác biệt theo thời gian tiến hóa với những xung đột để đi đến Liên Hiệp Quốc với nhu cầu hòa bình và nhân quyền. Nhân loại không thể có hòa bình khi nhân quyền khác biệt. Muốn giải quyết nhân quyền thì phải trở lại căn gốc là Nhân Bản. Khi dân số ít thì chưa thấy hiểm họa. Khi dân số gia tăng mà khả năng sản xuất thực phẩm, cư trú có giới hạn (hay phân phối không đều) thì hỗn loạn xảy ra. Con người có thể biện minh cho sự bảo vệ cuộc sống của mình để quên đi thảm cảnh đồng loại? Hay biện minh cho chiến tranh, xâm lăng vì nhu cầu sống còn của một dân tộc?

Các quốc gia phải đi đến một quy định về nhân bản thống nhất vì loài người chỉ có một và trái đất (thiên nhiên) cũng chỉ có một.

Vậy căn bản tối thiểu của con người là sống với những nhu yếu đã nói bên trên.

Nhu cầu sinh mệnh

Để giải quyết nhu cầu nhu yếu, Con Người phải tự làm chủ lấy mình; tự mình quyết định cho cuộc sống của chính mình và xã hội mình đang sống. Sự phát triển của lịch sử xã hội loài người là do chính Con Người tự làm chủ lấy chính mình và cùng những cá nhân khác trong xã hội để quyết định cho hướng tiến của xã hội.  Nếu để ai đó làm chủ cuộc sống của chính mình thì cuối cùng mình không phải là mình mà là một nô lệ cho ai đó hay sẽ bị một dân tộc khác thôn tính. Hòa bình và hạnh phúc là mục đích trong cuộc sống mà con người theo đuổi. Hòa bình mà không có thức ăn, thuốc men (y tế), việc làm … thì không có hạnh phúc. Hạnh phúc mà vẫn bị đe dọa bởi chiến tranh vì tranh chấp tài nguyên thiên nhiên (dầu khí, biển, đất, đảo …) thì vẫn chưa có hạnh phúc, chưa có hòa bình.

Mỗi cá nhân phải tự tìm hiểu về bản chất cá biệt của mình để sống thích hợp với môi trường xã hội, thiên nhiên. Nhưng không phải ai cũng có thể nắm vững sinh mệnh để tự chủ (hay ngược lại). Để mọi người có thể thực hiện được nhu cầu sinh mệnh của chính mình thì cần phải có một nền giáo dục để tự mỗi người biết hoàn thiện nhu cầu sinh mệnh của bản thân.

Con người từ nhỏ chưa có ý thức. Trong quá trình trưởng thành về thể chất thì tinh thần (thức) ghi nhận những diễn biến xung quanh trở thành kiến thức. Kiến thức này (đến từ bên ngoài) có thể đúng hay sai cho nên mỗi cá nhân phải xét lại qua thời gian (chính kỳ) để chứng minh sự thích hợp với khả năng và đời sống mong muốn. Vì bị tiêm nhiễm ảnh hưởng văn hóa, tôn giáo có thể lôi kéo con người vào lệ thuộc, ỷ lại và mất tự chủ. Lý luận (triết học) qua quan sát là phương pháp giáo dục cá nhân đi đến tự chủ, độc lập để có tầm nhìn chính xác về cuộc sống nhằm nắm vững sinh mệnh chính mình.

Nhu cầu tự do

Để thực hiện nhu cầu 1 và 2 thì Con Người cần có những quyền tự do căn bản mà ngay từ khởi thủy của loài người, Con Người đã có. Những quyền tự do của Con Người gồm có tự do đi lại, tự do trao đổi thông tin (báo chí), tự do tín ngưỡng, tự do hội họp, tự do biểu tình (phát biểu ý kiến), tự do lựa chọn trong hôn nhân (gia đình) nhưng không đi ngược lại tự nhiên của Con Người, tự do tham dự vào tiến trình xây dựng xã hội (hoặc tham gia chính trị để thiết kế và chấp hành dân sinh), tự do kinh doanh nếu sự kinh doanh đó không đi ngược lại lợi ích của xã hội. Tất cả các quyền tự do này càng ngày càng được phát triển ra thêm mà quyền tự do báo chí là một thí dụ điển hình. Quyền này hoàn toàn không có trong thời nguyên thủy của loài người khi loài người hợp thành bộ lạc. Quyền này được công nhận với xã hội hiện đại của thế kỷ 21 bởi quyền này đóng một vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát sự lạm dụng quyền lực của các bộ máy nhà nước trên quốc gia sở tại.

Ngoài những quyền tự do trên, Con Người cần có cái quyền được bình đẳng trước pháp luật, quyền vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội, quyền được tòa án lắng nghe khi quyền Con Người của mình bị vi phạm, quyền ứng cử và bầu cử trong cơ cấu chính quyền, quyền kiểm soát và phê bình nhà nước (hay đảng phái), quyền tư hữu và những quyền công dân cho chính người dân quy định trong xã hội. Không có những quyền này thì Con Người sẽ không thực hiện được nhu cầu 1 và 2.

Nhu cầu cải tạo và bảo quản thiên nhiên

Thiên nhiên luôn luôn là thực thể cùng tồn tại với Con Người. Con Người đã biết cải tạo thiên nhiên để làm thăng tiến cuộc sống của Con Người. Tuy nhiên, nếu Con Người không biết bảo quản thiên nhiên, xài phí phạm thiên nhiên để rồi hủy hoại thiên nhiên thì Con Người sẽ không còn chỗ nào để sống. Khi thiên nhiên bị hủy diệt thì đồng nghĩa Con Người sẽ bị hủy diệt. Cho nên nhu cầu cải tạo thiên nhiên cũng như bảo vệ thiên nhiên là nhu cầu của Con Người. Bảo vệ thiên nhiên không thể thực hiện qua chiến tranh (giành đất, biển, đảo…để bảo vệ). Thiên nhiên và hòa bình là hai yếu tố buộc các dân tộc, quốc gia, xã hội phải hợp tác với nhau để cùng nhau giải quyết hầu có một giải pháp tốt đẹp cho Con Người lẫn thiên nhiên. Nhưng nếu các dân tộc, sắc tộc, xã hội… không có cùng một căn bản tự hiểu biết, tự học hỏi, tự kiểm soát thì xung đột cá nhân sẽ dẫn tới xung đột xã hội, sắc tộc, quốc gia….

Bảo vệ thiên nhiên không những ở quốc gia mình cư ngụ mà ở những quốc gia khác bởi đây là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi công ty đối với môi trường sống của Con Người.

Nhu cầu hợp tác

Thế giới của hôm nay không còn đơn độc mạnh ai nấy sống. Bệnh dịch xảy ra ở một nơi nếu không ai quan tâm thì bệnh dịch sẽ lan tràn sang quốc gia khác. Vi trùng, vi khuẩn không phân biệt chủng tộc, sắc tộc, hay biên giới. Cho nên nhu cầu hợp tác để cùng nhau bảo vệ cuộc sống của từng người, từng quốc gia rất quan trọng như bốn nhu cầu đầu tiên của con người.

Thực tế nhu cầu hợp tác đã có ngay từ thời nguyên thủy của loài người. Sự hợp tác đó lúc khởi đầu vì sự sống còn của Con Người nên đưa đẩy, bắt buộc những cá nhân phải hợp tác để cùng tiến hóa, cùng tồn tại. Qua sự hợp tác đó đã giúp cuộc sống của con người và xã hội được thăng tiến như hôm nay.

Với tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhu cầu hợp tác cần đòi hỏi sự nâng cấp các quốc gia yếu kém, không có khả năng kỹ thuật cao để cùng bảo vệ lẫn nhau chống lại những thiên tai, bệnh dịch. Hợp tác không có nghĩa là áp lực giúp đỡ nước nghèo với những điều kiện để bán sản phẩm hoặc thu tóm tài nguyên thiên nhiên của xứ sở nghèo đó. Tùy theo sự nghiêm trọng của vấn đề, hợp tác có thể là sự giúp đỡ không đòi hỏi sự đáp lại bằng nguồn tài chính. Tuy nhiên, để tránh sự ỷ lại của cá nhân, của các quốc gia, có những hợp tác cần điều kiện để đạt hiệu quả tốt trong hợp tác; để mọi cá nhân, mọi quốc gia cùng nhau thăng tiến. Đây chính là sự Nhân Bản Hợp Tác hay còn gọi là hợp tác với trái tim Nhân Bản.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 12 năm 2023 (Việt lịch 4902)

Nguồn: https://nganlau.com/2024/01/15/nhan-ban-cuong-thuong-tong-quan/

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhân Bản Cương Thường: Nhu Cầu Vật Chất

  Nhu yếu là những đòi hỏi về vật chất (ăn, mặc, cư trú), phát triển giống nòi (gia đình), tinh thần (tôn giáo, bạn bè, văn hóa), giáo dục, ...