Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2022

Con Người và Ma

 

Trước khi nói về Con Người Duy Dân ra sao thì cần phải nhìn tương quan giữa Con Người và Ma. Đây là tương quan luôn luôn xảy ra trong cuộc sống của xã hội dành cho một số người. Và đây cũng là điểm tạo ra một xã hội hỗn loạn bởi Ma nhập vào Con Người mà chính những con người đó hoàn toàn không hề biết.

Nói về Con Người tức là chúng ta nói về sự hữu hình. Còn nói về Ma tức là chúng ta nói về cái vô hình mặc dù có người cho rằng mình đã thấy ma. Chính sự vô hình này mà những người bị Tâm Ma xâm nhập vào chính con người của họ, họ vẫn cương quyết cho rằng Tâm của họ vẫn sáng, vẫn là Tâm Người.

Con Người thì chỉ có một loại duy nhất cho dù có nhiều dân tộc trên thế giới này -- nhưng tất cả các dân tộc này thuộc giống người Homo sapiens. Tất cả những giống người không thuộc loại Homo sapiens đã hoàn toàn tuyệt chủng trong quá khứ và đến thời điểm hôm nay, các nhà khoa học xác định là loài người đang sống trên trái đất này thuộc giống Homo sapiens.

Còn nói về Ma thì có ba loại Ma sống trong Con Người của tất cả mọi người trên trái đất này. Ma Quyền, Ma Tiền, và Ma Dâm là ba loại Ma sẵn sàng nhập vào trong mỗi Con Người và tiêu diệt Tâm Người để thay thế vào Tâm Ma.

Hình ảnh độc tài qua nhiều hình thức không những ở trong cơ cấu chính quyền mà ở những công ty, những tổ chức thiện nguyện, những chức vụ quyết định sự thành công của một người -- xảy ra do chính Ma Quyền điều khiển cá nhân đó. Cá nhân nào đã bị Ma Quyền điều khiển thì sẽ bị Ma Tiền hoặc Ma Dâm xâm nhập và hoàn toàn thay thế Tâm Người thành Tâm Ma trong sinh hoạt của cuộc sống xã hội.

Ma Tiền thì xảy ra ở những người giàu và những người không giàu. Đối với người giàu thì càng sợ mất cái đang có, cho nên họ sẽ bị Ma Tiền điều khiển để họ tiếp tục giàu có, giữ những cái đang có và phát triển cái đang có bằng nhiều hình thức cho dù hợp tác với cái ác họ cũng sẵn sàng. Đối với những người không giàu thì bị Ma Tiền xâm nhập, sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện (phạm luật, vô luân, thất đức) để đạt được đồng tiền đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của cuộc sống.

Ma Dâm thì xảy ra ở những con người không kiềm hảm được sự ham muốn về sinh lý của thể xác. Từ đó Ma Dâm điều khiển hành động của họ trong chuyện sinh lý. Nhu cầu sinh lý để phát triển giống nòi đã thay thế bằng Ma Dâm nhằm thỏa mãn dục tính cá nhân. Từ nhu cầu dục tính đó, Ma Dâm đã điều khiển họ làm chuyện dục tính mà không phân biệt tuổi tác, luật lệ và đôi khi giết người để thỏa mãn nhu cầu dục tính.

Ngày nào trong xã hội có nhiều người bị Ma Quyền, Ma Tiền, và Ma Dâm xâm nhập vào con người của họ thì xã hội bất ổn. Sự nguy hiểm càng gia tăng khi Ma Quyền xâm nhập vào những người nằm trong cơ cấu cầm quyền bởi họ sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện, cho dù bán lãnh thổ họ cũng sẵn sàng làm để được giữ quyền hành.

Đây là ba con Ma thường trực sẵn sàng xâm nhập vào bất cứ cá nhân nào trong xã hội mà không phân biệt thành phần, học thức, tôn giáo, sắc tộc. Muốn nhận diện và loại bỏ ba con Ma này ra khỏi cơ thể mỗi người là chuyện không phải dễ. Tuy nhiên, chúng ta bắt buộc phải nhận diện qua những hình ảnh thực tế để chứng minh sự hiện hữu của ba con Ma này trong xã hội chứ không phải chỉ là lời nói suông không có chứng cớ thực tế. Ba tháng đầu của năm 2020, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu Ma Quyền, Ma Tiền, Ma Dâm xảy ra ở trên thế giới qua những hình ảnh thực tế và hệ quả của nó đối với xã hội.

Con Người Duy Dân là con người biết rõ và nhận thức ba con Ma luôn luôn hiện hữu trong cuộc sống xã hội. Từ sự biết rõ đó, trong tương lai, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết thế nào là một Con Người Duy Dân để không bị ba con Ma điều khiển Tâm của mình. Chỉ khi nào chúng ta có một Con Người Duy Dân thì mới có một Xã Hội Duy Dân để từ đó hình thành một Chính Quyền Duy Dân với nền Nhân Chủ Dân Chủ ở một nước Việt tương lai.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 11 năm 2019 (Việt Lịch 4898)

Nguồn: https://nganlau.com/2019/12/24/con-nguoi-va-ma/

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhân Bản Cương Thường: Nhu Cầu Sinh Mệnh (Tự chủ) P1

  Để giải quyết nhu cầu nhu yếu, Con Người phải tự làm chủ lấy mình, tự mình quyết định cho cuộc sống của chính mình và xã hội mình đang sốn...