Thứ Năm, 24 tháng 11, 2022

Tu Dưỡng Thắng Nhân: Cơ Năng và Bản Vị

Cơ Năng và Bản Vị là nguyên lý hình thành vật chất và xã hội. Đây là một nguyên lý sống xảy ra từ khi có sự xuất hiện của trái đất và con người. Tại sao phải hiểu nguyên lý này? Hiểu để biết đặt đúng mình vào vị trí của cuộc sống trong xã hội. Đặt sai vị trí hoặc không quan tâm đến nguyên lý này sẽ tạo sự xáo trộn của xã hội hoặc tạo cho cá nhân có sự hãnh diện quá đáng và sự hãnh diện quá đáng tạo ra tính tự cao, tự đại xem thường người khác.

Tất cả mọi sự vật, gồm cả con người và hệ thống xã hội đều hình thành từ thuyết Cơ Năng và Bản Vị. Cơ năng là những bộ phận trong một hệ thống (xã hội hay vật chất) để tạo ra một bản vị mới, tốt hơn, hoàn hảo hơn.

Hãy nhìn vào thí dụ thực tế để hiểu thuyết cơ năng và bản vị trong cuộc sống của chúng ta.

Thí dụ 1: Hình hài của chúng ta gọi là bản vị của cá nhân A, B, C. Những cá nhân (bản vị) này sống còn là nhờ sự phối hợp của những cơ năng trong cơ thể như tim, óc, phổi, thận, ruột, gan, máu, hệ thống thần kinh trong cơ thể v.v…. Tất cả những cơ năng này phải dựa vào nhau để sống, để cá nhân A có thể hiện hữu và hoạt động như là một bản vị (con người) hoàn hảo. Nếu tim ngưng đập hoặc phổi ngưng làm việc thì các cơ năng khác trong thân thể cũng bị tê liệt và bản vị (cá nhân A) sẽ mất (chết).

Ngay cả những bộ phận trong thân thể của ta, dù là một cơ năng riêng biệt trong thân thể nhưng những cơ năng đó phải là bản vị của chính nó để có thể hoàn thành đúng cơ năng của mình. Tim được hình thành từ những sớ cơ bắp, những thứ cần thiết phối hợp để tạo ra bản vị là trái Tim. Bản vị trái Tim sẽ trở thành cơ năng khi phối hợp với những cơ năng khác để hình thành ra một bản vị mới: Con Người của mỗi cá nhân trong đời sống xã hội.

Thí dụ 2: Chiếc xe hơi được hình thành từ những cơ năng khác như sườn xe, bánh xe, vỏ xe, mâm xe, thắng xe, hệ thống vi tính phần cứng và phần mềm v.v…. Các thứ cần thiết để tạo ra một chiếc xe gọi là cơ năng và khi các cơ năng đó phối hợp lại với nhau để tạo ra một bản vị hoàn hảo là chiếc xe. Nếu thiếu những cơ năng chính thì chiếc xe không còn là chiếc xe hoàn hảo. Nếu chiếc xe thiếu hai bánh xe thì không còn là chiếc xe mà là một chiếc xe vô dụng. Hoặc nếu chiếc xe thiếu thắng thì chiếc xe không phải là chiếc xe hoàn hảo và có thể ảnh hưởng đến sinh mạng của người khác khi chiếc xe không hoàn hảo này được sử dụng bởi không có thắng an toàn cho chiếc xe. Những bộ phận của chiếc xe là cơ năng nhưng đồng thời là bản vị của chính nó bởi những bộ phận đó được hình thành từ chất sắt, nhôm, đồng, nhựa, chất hóa học để tạo ra bản vị của những bộ phận xe.

Thí dụ 3: Mỗi con người là bản vị của chính mỗi cá nhân. Khi nhiều người kết hợp lại thì họ trở thành cơ năng trong cái tập thể kết hợp đó và cái tập thể kết hợp đó gọi là xã hội (bản vị mới). Trong cái bản vị xã hội này, mỗi con người trong xã hội đó đóng vai trò của chính mình trong bộ máy của xã hội để làm cho bộ máy xã hội hoạt động tốt hơn, lợi ích hơn cho toàn bộ mọi người sống trong xã hội đó. Trong xã hội đó sẽ có nhiều người làm nhiều công việc khác nhau nhưng cần thiết cho những người sống trong xã hội đó. Từ người phu quét đường, bác nông dân, người buôn bán, thầy cô giáo, học trò, bác sĩ, kỹ sư, giới công nhân, giới lao động chân tay cho nhiều ngành nghề … tất cả là những cơ năng trong bộ máy xã hội để cùng nhau làm việc, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Mọi người đều có vị trí quan trọng trong bộ máy của xã hội mà thiếu vắng bất cứ bộ phận nào, dù nhỏ nhất, cũng có thể làm ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của toàn bộ xã hội.

Thí dụ 4: Xã hội được hình thành thì cần phải có một bộ máy điều hành bởi sự phức tạp của xã hội – từ đó một bản vị mới phải được ra đời đó là chính quyền. Trong cái bản vị chính quyền này gồm có nhiều cơ năng khác nhau tạm gọi là hành pháp, lập pháp, tư pháp, các tổ chức đảng phái, các đoàn thể trong xã hội. Tất cả những cơ năng này có cùng trách nhiệm với nhau để tạo ra một chính quyền với mục đích tối hậu là thiết kế và chấp hành nhân sinh chứ không phải là để cầm quyền, ăn trên nằm trước như các chính quyền độc tài hoặc các chính quyền dân chủ đảng tranh.

Người ta thường ca ngợi chính quyền Mỹ là có sự kiểm soát lẫn nhau giữa hành pháp, lập pháp, tư pháp để tránh độc tài. Trên mặt lý thuyết thì rất hay nhưng thực tế, với tinh thần đảng tranh, cuộc đảo chính trong ngày 6 tháng 1 năm 2021 để lật đổ kết quả bầu cử năm 2020 cho thấy cái gọi là kiểm soát lẫn nhau chỉ là hình thức, không có giá trị thực tế khi những con người cầm quyền của ba ngành đã bị hủ hóa trên cái tinh thần đảng tranh. Đến giờ phút này, gần hai năm sau, vẫn có số người nằm trong cơ cấu cầm quyền cho rằng cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận.

Sự quan trọng của thuyết Cơ Năng và Bản Vị

Thế giới hôm nay con người đã bị mạng xã hội làm xáo trộn cuộc sống của mọi người. Cái lợi của mạng xã hội là một thì cái hại là 10. Cho nên phải nắm rõ tương quan của cơ năng và bản vị trong đời sống của con người để tránh bị mạng xã hội đưa những thông tin hoàn toàn đi ngược lại mục đích của xã hội là thiết kế và chấp hành nhân sinh.

Chuyện thiết kế và chấp hành nhân sinh là chuyện của mọi người sống trong xã hội đó chứ không đơn thuần là chuyện của những người lãnh đạo trong bộ máy cầm quyền (chính quyền) của xã hội. Thiết kế và chấp hành nhân sinh là trách nhiệm của mỗi thành viên sống trong xã hội đó. Tùy theo vị trí cơ năng của chính mỗi người trong bộ máy xã hội, sự thiết kế và chấp hành nhân sinh nằm ở hai vế là thiết kế và chấp hành.

Những người có trách nhiệm thiết kế thì sẽ làm chuyện thiết kế đồng thời làm chuyện chấp hành cái mình thiết kế cho toàn bộ xã hội. Những người không có khả năng thiết kế thì làm chuyện chấp hành những điều luật đưa ra trong xã hội để mọi người cùng tiến bước trong tiến trình thiết kế và chấp hành nhân sinh đó.

Sự thiết kế một bộ máy cầm quyền cần phải dựa trên căn bản cơ năng và bản vị ở tất cả những bộ phận trong bộ máy cầm quyền. Bộ máy cầm quyền không thể ngừng hoạt động như hình ảnh bộ máy cầm quyền của Mỹ, có thể đóng cửa nếu hành pháp và lập pháp không đồng ý trên ngân sách, hoặc giữa những người hành pháp không đồng ý trong chính sách của ngân sách thì họ sẵn sàng đóng cửa bộ máy cầm quyền để dùng đó là thủ đoạn cho mùa bầu cử ở tương lai.

Nếu bộ máy cầm quyền của xã hội như chính những cơ năng trong cơ thể của con người thì xã hội sẽ được tốt hơn. Các bộ phận trong cơ thể con người độc lập nhưng nương tựa vào nhau để bản vị của con người được tồn tại. Không một bộ phận nào trong cơ thể đòi làm cha, làm chú hoặc kiểm soát những bộ phận khác mà chính cái bản vị Con Người làm chuyện kiểm soát các bộ phận trong cơ thể của mình. Có nghĩa là con người tự làm chuyện điều chỉnh ăn uống của chính mình nếu một bộ phận nào đó trong cơ thể bị hư hại vì thức ăn đưa vào cơ thể.

Bản vị cầm quyền phải được quan tâm và thiết kế trên căn bản của những bộ phận con người mà chính người dân sẽ là người kiểm soát các bộ phận của cơ cấu chính quyền để phục đời sống của mọi người trong xã hội chứ không phải để phục vụ người giàu, công ty lớn như cơ chế chính quyền của Mỹ. Sự kiểm soát của người dân không đơn thuần là đi bỏ phiếu mà phải trực tiếp tham dự vào những tổ chức bất vụ lợi để gián tiếp giúp các tổ chức bất vụ lợi trực tiếp tham gia vào tiến trình thiết kế và chấp hành nhân sinh của bộ máy cầm quyền.

Hiểu thuyết cơ năng và bản vị để quý trọng mọi người trong xã hội bởi mỗi cá nhân, mỗi đoàn thể, mỗi cơ cấu trong xã hội đóng một vai trò quan trọng trong bộ máy hoạt động của xã hội mà thiếu những cơ năng đó thì xã hội sẽ bất ổn.

Hiểu thuyết cơ năng và bản vị để tự chính mình không xem mình là cái rún của vũ trụ hoặc nghĩ rằng mình là quan trọng và nếu thiếu mình thì xã hội bất ổn. Nên nhớ rằng có rất nhiều cơ năng trong xã hội giống nhau cho nên đừng nghĩ rằng mình là cơ năng duy nhất có thể làm ảnh hưởng đến toàn bộ sinh hoạt của xã hội.

Hiểu thuyết cơ năng và bản vị để nắm rõ cá nhân mình phải là bản vị của chính mình trước hết và sau đó là cơ năng của bộ máy xã hội. Khi đã là cơ năng của bộ máy xã hội thì cái gọi là cá nhân phải phù hợp với quyền lợi của bộ máy xã hội chứ không phải là để độc chiếm cái xã hội cho quyền lợi của cá nhân.

Hiểu thuyết cơ năng và bản vị để hiểu rõ vị trí của mỗi cá nhân trong bộ máy cầm quyền là trách nhiệm, bổn phận trong việc thiết kế và chấp hành nhân sinh chứ không phải là cái quyền để bám và trở thành độc tài lãnh đạo.

Hiểu thuyết cơ năng và bản vị để biết lui về hầu tạo điều kiện cho người khác tiến lên thay vì đòi làm lãnh đạo mà tuổi tác, suy tư đã hao mòn theo ngày tháng mà vẫn tham quyền cố vị bám vào cái chức vụ đã được giao phó.

Mong rằng mọi người nắm rõ thuyết cơ năng và bản vị để đóng góp vào tiến trình thiết kế và chấp hành nhân sinh trong sinh hoạt của xã hội.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 8 năm 2022 (Việt lịch 4901)

Nguồn: https://nganlau.com/2022/11/24/tu-duong-thang-nhan-co-nang-ban-vi/

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhân Bản Cương Thường: Nhu Cầu Sinh Mệnh (Tự chủ) P1

  Để giải quyết nhu cầu nhu yếu, Con Người phải tự làm chủ lấy mình, tự mình quyết định cho cuộc sống của chính mình và xã hội mình đang sốn...