Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

Tu Dưỡng Thắng Nhân: Đảng Tính

Sinh hoạt đời sống chính trị trên toàn thế giới nói chung và đối với người Việt nói riêng ở cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 qua dạng đảng phái. Cần phải hiểu đảng phái là gì để chuẩn bị tinh thần vượt lên đảng tính hầu phát hiện ra những đảng, những cá nhân lợi dụng đảng để phục vụ quyền lợi của đảng, của bản thân người trong đảng mà quên đi quyền lợi của tập thể, của quốc gia.

Đảng chính là những người có những quan điểm chung ngồi lại với nhau hầu đem công sức, tài lực đóng góp cho tiến trình xây dựng đất nước, con người, và xã hội. Những người đó hợp lực để tạo ra một tổ chức và cái tổ chức đó gọi là đảng. Đây chính là mục tiêu ban đầu, tốt đẹp của sự xuất hiện bất cứ đảng phái nào. Dĩ nhiên có những đảng chỉ mượn cái mục tiêu tốt đẹp để mị dân và khi giành được quyền lãnh đạo thì chỉ muốn ăn trên nằm trước, đàn áp tiếng nói của người dân mà đảng cộng sản là thí dụ điển hình.

Một trong trở ngại của sinh hoạt chính trị Mỹ là trên lá phiếu người dân chọn người trong phòng phiếu có dữ kiện người đó đại diện cho đảng nào. Đây không phải là sự vô tình mà là sự cố ý để tạo cái đảng tính càng ngày càng ăn sâu vào suy nghĩ của cử tri. Thay vì chọn người vào cơ cấu chính quyền qua những chính sách mà người tranh cử sẽ làm ở tương lai thì người đi bỏ phiếu, đa số chọn người của đảng mình mà không cần biết cá nhân đó có chính sách ra sao; nhân cách, tư cách như thế nào.

Đảng tính được thể hiện rõ khi mà chính người dân đang hưởng quyền lợi bảo hiểm sức khỏe qua chương trình ACA (Affordable Care Act) và người ra tranh cử chống lại chương trình đó; có nghĩa là nếu thắng cử thì vị dân biểu đó sẽ xóa chương trình bảo hiểm y tế. Thế nhưng người dân, vì mang đảng tính, vẫn bỏ phiếu cho người tranh cử mà người đó sẽ lấy đi cái lợi ích mà họ đang sử dụng chỉ bởi người đó cùng đảng với mình. Đây là một sự nghịch lý chỉ bởi vì sự mù quáng của tinh thần đảng tính.

Cuộc bạo loạn tại Quốc Hội ngày 6 tháng 1 năm 2021 là kết quả của tinh thần đảng tính. Người dân không phân biệt được đâu là sự thật cho nên nghe những lời tuyên bố láo liếu của người lãnh đạo đảng để tham gia cuộc “đảo chính” nhằm mục đích thay đổi kết quả bầu cử năm 2020 bằng bạo động.

Những ai quan tâm đến một Việt Nam tương lai cần phải rút ra bài học của sinh hoạt chính trị Mỹ nhằm mục đích chuẩn bị tinh thần vượt lên đảng tính. Điều đó phải khởi đầu từ chính bản thân mình và tập thành thói quen để hướng dẫn người khác sinh hoạt dân chủ nhưng vượt được lên đảng tính.

Vượt lên đảng tính dễ chứ không khó nếu mỗi cá nhân thấy được sự nguy hiểm của đảng tranh bởi đảng tính. Sinh hoạt dân chủ ở Mỹ đã được nhiều người chuyên môn lên tiếng là đang đi xuống và có thể trở thành bạo động ở những cuộc bầu cử tương lai, hoặc chính cơ cấu cầm quyền của tiểu bang quyết định thay đổi sự lựa chọn của người dân chỉ bởi vì họ muốn người của đảng họ thắng cử.

Ai ra tranh cử thì cái quan trọng người dân cần phải biết là chính sách người đó như thế nào và họ sẽ thực hiện chính sách đó ra sao. Người đó có khả năng hay không trong việc nắm vị thế lãnh đạo ở chức vụ ra tranh cử. Một cá nhân giỏi về quản trị thương mại chưa chắc thích hợp trong việc điều hành và quản trị cơ cấu chính quyền.

Một điểm quan trọng khác là nhân cách và tư cách cá nhân đó ra sao. Một người có khả năng, có tài nhưng thiếu nhân cách và tư cách thì tài năng đó là sự nguy hiểm cho xã hội khi họ cầm quyền. Câu tục ngữ “cái đức đánh chết cái tài” cho thấy người xưa đã xem cái đức quan trọng hơn cái tài. Người thiếu đức sẽ làm nguy hại đến xã hội mà ông Trump là thí dụ thực tế nhất của xã hội Mỹ.

Người Việt mang đảng tính rất nhiều. Khi ai đó tham gia vào một đảng chính trị nào đó thì có bao nhiêu người Việt, khi nhìn ra cái sai trái của đảng chính trị đó và bỏ đi? Nhiều người Việt, gồm cả những người từng chống đối lại đảng cộng sản Việt Nam, vẫn tiếp tục cho rằng cái đảng cộng sản Việt Nam hiện giờ là “đảng nó” và cái đảng lao động Việt Nam là “đảng ta” (đảng ta, nhân dân ta, đồng chí ta, Bùi Minh Quốc).

Cái tinh thần đảng tính đã ăn sâu vào tri thức của họ để họ không nhìn ra được sự thật là -- đảng lao động Việt Nam là tiền thân của đảng cộng sản Việt Nam hiện giờ. Bản chất của hai đảng điều giống nhau là lợi dụng lòng yêu nước của người dân để phục vụ cho lợi ích của đảng và khi đạt được điều đó thì sẽ trấn áp người dân như đảng cộng sản Việt Nam đang thực hiện. Tinh thần đảng tính đã làm nhiều người không nhìn ra được cái bản chất thật của cộng sản cho dù chọn cái tên nào thì bản chất đó vẫn thế. Tinh thần đảng tính đã làm người ta sẵn sàng bênh vực những cái sai trái hoặc không nhìn ra được cái sai trái của đảng.

Người Việt tại Mỹ mang nặng tinh thần đảng tính nên sẵn sàng ủng hộ một cá nhân kích động bạo lực; xem thường phụ nữ và dân tộc thiểu số; sẵn sàng nói dối mà không biết ngượng. Thái độ ủng hộ cá nhân trên chỉ bởi vì cá nhân đó thuộc đảng Cộng Hòa. Họ cho rằng đảng Cộng Hòa chống cộng hơn đảng Dân Chủ để rồi họ điên cuồng ủng hộ một cá nhân mà nhân cách, tư cách không thua gì Hồ Chí Minh. Họ không hề thấy sự nguy hiểm của nền dân chủ bị tấn công dưới sự lãnh đạo của người thiếu nhân cách và tư cách.

Những ai quan tâm một nước Việt tương lai cần phải vượt lên tinh thần đảng tính bởi thực tế đã chứng minh -- tinh thần đảng tính đó không hề phục vụ cho lợi ích của quốc gia mà nó chỉ tạo ra môi trường đảng tranh, giành quyền lực để được ăn trên ngồi trước.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 9 năm 2022 (Việt lịch 4901)

Nguồn: https://nganlau.com/2023/04/24/tu-duong-thang-nhan-dang-tinh/

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình Đẳng

Ghi Chú NL : Bình đẳng là một chủ đề phải được nhìn với nhiều góc cạnh khác nhau, với cái nhìn tổng thể thì mới thấy được thế nào gọi là bìn...