Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2022

Cách Mạng Là Gì?

 

Theo tự điển của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ thì cách mạng là “sửa đổi chế độ cũ cho tốt đẹp hơn hoặc thay thế chế độ cũ bằng chế độ mới, người mới với võ-lực”

Trong tuyển tập Đường Sống Việt, tiên sinh Lý Đông A nhận định “cách mạng là do sự thấy cần của dân chúng không còn chịu đựng nổi những bất bình, phải đứng dậy đạp đổ cho hết. Đứng dậy để tự tu cải đời sống riêng mình và toàn thể, lập nên một cuộc đời mới hơn, hợp hơn và tiến hóa hơn(1). Đây là cuộc Cách Mạng Tiến Hóa

Sự chịu đựng những bất công trong luật pháp, tham quan bán chức, xã hội suy đồi, văn hóa trụy lạc; an ninh của gia đình, cá nhân, dân tộc đang bị đe dọa trước những thách thức của Trung Quốc tại VN đã vượt ra khỏi ngưỡng cửa không còn chịu đựng nổi mà cần phải đứng dậy đạp đổ cho hết. Đạp đổ để xây dựng lại đời sống của cá nhân, của dân tộc trong một điều kiện xây dựng mới, hợp với thời đại. Nói đúng ra đây là một cuộc Cách Mạng Duy Dân.(2)

Cách Mạng Duy Dân lấy Con Người là mục đích để phục vụ, để tạo một môi trường mà chính mỗi Con Người trong xã hội đó cùng nhau nâng cao cuộc sống vật chất cũng như tinh thần trong một xã hội nhân bản, nhân tính và nhân chủ.

Cách Mạng Duy Dân không nhằm tranh đoạt chính quyền mà nhắm một cuộc đổi đời toàn diện, triệt để và hướng thượng” với mục đính ngắn hạn là “tranh đòi độc lập giải phóng dân tộc (Cứu Quốc Tồn Chủng)”, mục tiêu trung hạn là “thực hiện tiến bộ xã hội, đem lại no ấm hạnh phúc cho toàn dân”, và mục tiêu dài hạn là “kiến lập văn minh Nhân Chủ và thực hiện thời đại Thái Bình Vạn Xuân cho dân tộc và nhân loại”. Nói một cách đơn giản Cách Mạng Duy Dân là “cởi mở hết sức sống dạt dào vô tận và sinh động cho mọi người, và cho toàn thể mọi người sống biết, sống thực, sống hết được cuộc sống của con người và thực hiện giải phóng con người”. Đây là cuộc cách mạng không ngừng nghỉ bởi lịch sử sẽ không ngừng nghỉ khi dân tộc vẫn sống còn.

Xã hội VN hiện giờ Con Người Việt Nam không biết mình đang làm gì và thế giới đang làm gì. Cuộc sống giả dối luôn luôn hiện hữu trong cơ cấu cầm quyền và trong xã hội.

Đối với nhà cầm quyền, họ biết chủ nghĩa cộng sản đã phá sản nhưng họ vẫn dối với chính họ để đưa dân tộc này vào một xã hội không tưởng. Họ biết mọi hành động và chính sách của họ đưa ra là để bảo đảm sự sống còn của đãng (cố ý viết dấu ngã cho đúng bản chất) nhưng miệng họ luôn luôn mị dân nói là vì đất nước và dân tộc.

Người dân trong xã hội thấy được sự giả dối của nhà cầm quyền nhưng vì không hiểu rõ được sức mạnh của chính mình đã chấp nhận sống cuộc sống giả dối, sẵn sàng làm nô lệ cho giới cầm quyền để mong bản thân được êm ấm hơn, và nếu cần ca ngợi đãng cầm quyền thì vẫn phải làm để được yên ổn trong hiện tại mà không nhìn ra xa hơn là toàn bộ dân tộc đang bị Trung Quốc thôn tính bằng kinh tế, bằng sự cai trị qua các thái thú thời đại là đãng csvn. Những hình ảnh học sinh đánh nhau, những hình ảnh tra tấn người trộm chó, những hình ảnh ngoảnh mặt đi ngược lại lương tâm của Con Người đã trở thành lối sống của thời đại.

Tất cả những gì xấu trong sinh hoạt của dân chúng được đưa lên báo, đài nhưng tất cả những gì xấu của nhà cầm quyền thì được im lặng. Những cuộc biểu tình chống Trung Quốc được nhà cầm quyền âm thầm ngăn cản, theo dõi những nhà bất đồng chính kiến không cho họ tập trung đến nơi biểu tình; những cuộc biểu tình đòi biển sạch, môi trường sạch không hề được nhắc đến và nếu có nhắc đến chỉ nói cái mà đãng muốn cho nói, những cái có thể làm giảm uy tín của đãng thì đãng hoàn toàn cấm đoán. Đãng cầm quyền tiếp tục sống trong “thiên đường mù” (tác phẩm của nhà văn Dương Thu Hương) và vẫn nghĩ rằng đãng vẫn còn có uy tín cho nên cố gắng xây dựng cái uy tín của đãng bằng hình thức tuyên truyền, cấm đoán nói lên cái sự thật thối nát của đãng hiện giờ. Toàn đãng, toàn dân biết được rằng cái đãng cầm quyền bất tài đang buôn dân bán nước và hèn với giặc phương Bắc. Nhưng do lối sống bất cần, chỉ nghĩ đến hiện tại mà không nhìn xa xôi của sự sống còn nòi giống, tất cả mọi người cho rằng sức mình quá bé nhỏ, không thể thay đổi được bộ máy công an trị hiện nay. Đãng viên thì an phận với những vật chất hiện có và không dám lên tiếng nói chống lại cái ác, trái lại xem cái ác là chuyện bình thường ở một xã hội điều ác trở thành điều bình thường. Cho nên những ai lên tiếng chống cái ác thì bị chụp mũ là phản động, nhận tiền nước ngoài chống phá đãng. Ôi, đớn đau thay cho dân tộc Việt hôm nay, đã không đủ can đảm để lên tiếng chống cái ác mà mặc nhiên chấp nhận với cuộc sống hiện tại và hưởng thụ trong sự suy vong của giống nòi.

Chưa bao giờ nhu cầu cách mạng để giữ gìn nòi giống Việt quan trọng và cần thiết xảy ra ở thời điểm đầu thế kỷ 21 này. Chưa bao giờ nhu cầu cấp bách để có một cuộc cách mạng thay đổi toàn bộ xã hội, toàn bộ cơ chế để cứu giống nòi Việt quan trọng ở thời điểm hôm nay.

Dân tộc Việt đã chịu đựng quá nhiều. Sự chịu đựng bằng thái độ im lặng sẽ không cứu được giống nòi mà chính thái độ im lặng đó đã đưa xã hội đến vực thẩm của hôm nay. Chính thái độ im lặng chịu đựng đó đã biến chính bản thân của mỗi người Việt góp một phần không nhỏ trong sự suy đồi xã hội của hôm nay. Đã đến lúc mỗi người Việt phải tự làm cách mạng với chính mình.

Vâng! Cuộc cách mạng khởi đầu bằng chính bản thân mình. Đây là cuộc cách mạng khó khăn nhất, gian khổ nhất, và đòi hỏi hy sinh trên nhiều lãnh vực. Sự hy sinh sẽ được hoàn đáp bằng tương lai của dân tộc thoát ra khỏi một xã hội vô đạo đức hiện nay để tiến tới một tương lai mà mọi người, không kể quá khứ là gì, có thể tự mình làm chủ lấy chính bản thân mình và từ đó làm chủ vận mệnh của dân tộc mình. Phải chính người dân làm chủ vận mệnh của dân tộc mình chứ không thể nào giao khoán cho bất cứ tổ chức nào, đảng phái nào. Bài học quá khứ trong sự giao khoán cho đãng csvn dẫn dắt dân tộc đi vào con đường Xã Hội Chủ Nghĩa không tưởng đủ để chính mỗi cá nhân người Việt rút ra bài học kinh nghiệm cho chính bản thân và cho cả dân tộc. Đây là bài học cần phải đánh giá cho đúng bản chất.

Không thể nào tiếp tục im lặng, sợ hãi mà phải bắt đầu bằng chính bản thân mình thay đổi trong suy nghĩ, trong tư tưởng, trong lối sống, trong cách làm việc và phải sống với chính những cái mới đó. Những gì cần phải thay đổi và thay đổi như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong những trao đổi tương lai, dựa vào những quan điểm của cụ Lý Đông A trên từng vấn đề. Chỉ khi nào chúng ta thực hiện được cách mạng bản thân thành công thì cuộc cách mạng cho dân tộc mới thành công. Không vượt được cách mạng bản thân thì dù bạn có tài giỏi cách mấy, cái tài giỏi đó không khéo sẽ biến bạn trở thành những nhà độc tài, nham hiểm hơn vạn lần sự nham hiểm và độc tài của cộng sản.

Trong tinh thần đó, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận cho cuộc cách mạng bản thân với nhiều đề tài nhỏ nhưng rất quan trọng để chúng ta loại bỏ cái suy nghĩ lỗi thời và thay thế vào lối suy nghĩ mới trong một tinh thần nhân bản, nhân tính và nhân chủ.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 2 năm 2017

Houston, TX

Nguồn: https://nganlau.com/2017/03/01/cach-mang-la-gi/

 

1.  https://thangnghiadotorg.files.wordpress.com/2016/11/duongsongviet-version-layouted-may2016.pdf

2.  https://thangnghiadotorg.files.wordpress.com/2016/11/tuduongthangnhan-version-layouted-june20161.pdf

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhân Bản Cương Thường: Nhu Cầu Hợp Tác

  Thế giới của hôm nay là thế giới mở. Gánh nặng ô nhiễm môi trường không những ảnh hưởng đến quốc gia giàu mà gồm cả những quốc gia nghèo, ...