Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2022

Chính Quyền Duy Dân

 

Khi một nước Việt mới từ một Xã Hội Duy Dân sẽ có một Chính Quyền Duy Dân. Chính Quyền Duy Dân là chính quyền như thế nào?

Đó là một chính quyền mà những con người nằm trong cơ cấu cầm quyền là những con người có nhân cách.  Từ nhân cách đó, sự đóng góp công sức của họ vào cơ cấu chính quyền là để điều hành nhân sinh và nhân tính.  Từ nhân cách đó, họ thực hiện trách nhiệm và bổn phận của một công dân đối với xã hội mình đang sống, đối với dân tộc và đất nước mình. Từ nhân cách đó, họ biết từ chức khi mà cuộc sống cá nhân của họ đã đi ngược lại cái nhân cách mà xã hội đòi hỏi dành cho những người nằm trong cơ cấu nhà nước. Từ nhân cách đó, họ sẽ không bị mua chuộc bởi bất cứ công ty nào, đảng phái nào, tập đoàn nào, cá nhân nào.

Chính Quyền Duy Dân là một chính quyền biết nhìn vấn đề và giải quyết vấn đề ở dạng tổng thể. Có nghĩa là không vì chuyện giải quyết công ăn việc làm cho một ngành nghề nào đó để rồi tạo ra môi trường sống bị ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe, khí hậu của toàn thể xã hội. Không vì chuyện lôi kéo một công ty, một đội banh nào đó về thành phố mình để chi tiền cho công ty, cho đội banh đó vài trăm triệu đô. Đây là một hình thức hối lộ, lấy tiền thuế của dân để hối lộ một công ty, một đội banh đã có đủ tiền để chi trả cho tất cả những chi phí mà nhu cầu của công ty, của đội banh cần phát triển.

Chính Quyền Duy Dân là một chính quyền Nhân Chủ Dân Chủ. Tại sao phải là Nhân Chủ Dân Chủ? Chỉ khi nào chính mỗi người trong chính quyền lẫn thường dân -- tự chính mình làm chủ được tri thức của mình, làm chủ vận mệnh của chính mình thì lúc đó nền Dân Chủ mới đạt được hiệu quả và nền dân chủ đó không bị xách động bởi những nhà chính trị, công ty, dùng tâm lý để vận động lá phiếu của người dân. Ngày nào mỗi cá nhân sống trong xã hội không làm chủ được chính mình thì ngày đó, dân chủ chỉ là hình thức, cho dù người dân có quyền đi bầu nhưng lá phiếu đó đã bị chính trị gia dùng tâm lý để lấy lá phiếu từ những người không làm chủ được chính mình. Chuyện Nga lợi dụng mạng xã hội để làm lũng loạn thông tin trong mùa bầu cử 2016 và họ thành công chỉ vì những người đi bỏ phiếu không làm chủ được chính mình. Nhân chủ là một đề tài khác mà sẽ thảo luận ở tương lai và đây chính là cái gốc để có một Xã Hội Duy Dân trước khi có một Chính Quyền Duy Dân.

Chính Quyền Duy Dân là dựa vào Cơ Năng Hiến Pháp để thiết kế và chấp hành nhân sinh. Tại sao gọi là Cơ Năng Hiến Pháp mà không gọi là Hiến Pháp? Phải hiểu cơ năng hình thành từ nhiều bộ phận mà bộ phận thì cần phải tu chỉnh. Giống như chiếc xe là một cơ năng được hình thành từ nhiều bộ phận và để chiếc xe được chạy tốt thì cần phải bảo trì, sửa chữa theo thời gian. Chỉ khi nào chúng ta nhìn Hiến Pháp là một Cơ Năng thì cái cơ năng đó cần phải điều chỉnh mỗi 10 năm và đại điều chỉnh mỗi 30 năm. Đó mới chính là Hiến Pháp sống, được điều chỉnh theo thực tế của thời gian. Cơ Năng Hiến Pháp phải dựa vào Cương Thường của Con Người để hình thành lên Cơ Năng Hiến Pháp. Mà Cương Thường của Con Người là những quyền căn bản trong cuộc sống của chính mình, trong một xã hội có những quy luật bảo đảm những quyền căn bản của con người; Cương Thường của Con Người là nguyên lý sống, ứng xử giữa Con Người với Con Người trên một tinh thần nhân bản, nhân tính, nhân sinh, nhân đạo. (xem thêm một loạt bài nói về Duy Nhân Cương Thường đăng trong mục Tìm Hiểu Duy Dân của Lý Đông A)

Chính Quyền Duy Dân là một chính quyền có một bộ phận để kiểm soát Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp, và các cơ quan chính quyền nhằm bảo đảm không có chuyện đi cửa sau; bảo đảm nhân cách của người phục vụ trong cơ cấu cầm quyền luôn luôn có tiêu chuẩn cao hơn nhân cách của thường dân; đồng thời bảo đảm những quyết định sai lầm của tòa án, của lập pháp, của hành pháp thì người dân có quyền (qua một cơ quan ghi rõ trong Cơ Năng Hiến Pháp) lên tiếng nói để điều chỉnh những sai lầm trên.

Chính Quyền Duy Dân không đặt phân quyền như các quốc gia khác mà đặt ra đan quyền để điều hành sinh hoạt của quốc gia. Đan quyền là gì? Đó là một cơ năng vừa hàng dọc, vừa hàng ngang và hàng chéo. Đó là một cơ năng quyền hành từ địa phương, và mặt hành chính thì chia thành khu vực với sự chỉ đạo của trung ương. Cái gì thuộc địa phương thì địa phương tự trị. Tuy nhiên nếu cái thuộc địa phương ảnh hưởng đến toàn cả nước thì phải có sự điều hướng của Trung Ương để tạo một sự đồng nhất ở toàn quốc gia. Những chương trình lớn mang tính cách quốc gia thì chính quyền Trung Ương điều phối, chỉ đạo cùng với địa phương thực hiện dự án mang tính quốc gia, vượt biên giới của địa phương. Đan quyền là cơ chế tôn trọng những cơ quan hàng ngang, hàng dọc, và hàng chéo; những cơ quan đó không thể nào độc lập tự mình điều hành quốc gia mà tất cả đều cùng nhau chia sẻ trách nhiệm để điều hành quốc gia với mục đích thiết kế, điều lý nhân tính và chấp hành nhân sinh. Điều này giống như cơ thể của chúng ta, mỗi cơ năng trong cơ thể (tim, phổi, máu, gan, thận ….) đều cần nhau để bảo đảm sự sống của cơ thể người của chính mỗi chúng ta. Cơ chế chính quyền cũng thế, phải nhìn vấn đề ở dạng tổng thể chứ không thể nhìn vấn đề ở dạng tôi có quyền này, quyền kia, anh không thể bảo tôi hoặc điều tra những việc làm trong quyền của tôi; để rồi không hợp tác trong việc vận hành cơ chế chính quyền với mục đích thiết kế và chấp hành nhân sinh.

Chính Quyền Duy Dân là những người được bầu vào vị trí lãnh đạo, ngoài tiêu chuẩn nhân cách đã nói từ đầu bài viết này, cá nhân đó phải đạo đức, có tài năng trong lãnh vực thiết kế, điều lý nhân tính và chấp hành nhân sinh. Một người thành công về thương mại chưa chắc đủ nhân cách, đạo đức và tài năng để nắm giữ vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Vì Chính Quyền Duy Dân khởi đi từ địa phương, chính quyền địa phương phải chọn người có đầy đủ ba điều kiện bên trên để tham gia vào cuộc tranh cử ở địa phương, hoặc đại diện cho địa phương để làm việc ở Trung Ương. Những người được địa phương đề cử ra tranh cử ở bất cứ chức vụ nào (địa phương hay trung ương), chính quyền trung ương phải có luật tranh cử rõ ràng hầu tránh tình trạng các công ty, các cá nhân giàu có, các quốc gia khác bỏ tiền vào ủng hộ một ứng cử viên nào đó bằng cách quảng cáo để mua chuộc lá phiếu của người dân trong việc chọn lựa một trong những số người ra tranh cử mà họ nghĩ là họ có thể ảnh hưởng đến cá nhân đó trong chính sách.

Bên trên là những cơ bản để hiểu rõ một Chính Quyền Duy Dân ra sao. Tuy nhiên, từ một Xã Hội Duy Dân đến Chính Quyền Duy Dân đòi hỏi phải có Con Người Duy Dân. Đây là điểm khởi đầu và là rất quan trọng. Không có một Con Người Duy Dân thì sẽ không có một Xã Hội Duy Dân hay một Chính Quyền Duy Dân. Mà nếu có thì đó là một Duy Dân giả tạo khi mà Con Người Duy Dân không hiện hữu trong cuộc sống.

Thời gian tới chúng ta sẽ tìm hiểu Con Người Duy Dân ra sao và thế nào gọi là Con Người Duy Dân.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 10 năm 2019 (Việt Lịch 4898)

Nguồn: https://nganlau.com/2019/11/24/chinh-quyen-duy-dan/

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhân Bản Cương Thường: Hôn Nhân & Kinh Doanh

Quyền tự do hôn nhân Hôn nhân là quyền của Con Người trong sự lựa chọn người phối mẫu của mình mà không phải là sự dàn sếp, sắp đặt của bố...