Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2022

Chính Trị Là Gì (P3)?

 

Chính Trị Sinh Mệnh

Trong thời đại này, tới giờ phút hiện tại đây, loài người đứng trước ba nền tảng suy nghĩ và bàn luận về sự sống còn của con người; ba nền triết học tiền tiến nhất là Duy Tâm, Duy Vật, Duy Sinh. Nói thật tóm tắt là lấy ngay ý nghĩa ở trong đầu đề kia mà nói:

- Phái Duy Tâm cho nguồn gốc sự sống là do một vị chúa tể cao siêu hay một ý thức vô hình nào đặt định và chỉ huy.

- Phái Duy Vật cho là vật chất xây nên sự sống.

- Phái Duy Sinh cho là con người ta sống do sự vận động của tế bào trong người.

Đó chỉ là những thuyết thiên lệch về sự sống của con người. Thật ra, người sống người với ý nghĩa rằng tự người, với tất cả mọi điều kiện, với tổ chức đã thành trong sự kết cấu nên hình thể. Người tự chi phối lấy vận mệnh mình về đủ mọi phương diện, kể cả Tâm-Sinh-Vật. Cho nên áp dụng sống theo một triết học thiên lệch nào là không ăn đúng với tổ chức con người. Đó là đi ngược lại đường lối chính trị, tức là phản chính trị(1).

Chính Trị Sinh Mệnh tức là chính chúng ta phải tự quyết định cho chính sinh mệnh của mình. Hãy cũng nhau trở về thời đại nguyên thủy của loài người, khi đó tôn giáo, lý thuyết duy tâm, duy vật, duy sinh hoàn toàn không có. Tự mỗi Con Người thời nguyên thủy nhận ra được vấn đề là phải phối hợp lại để đối chọi lại với thiên nhiên và đồng thời bảo vệ lẫn nhau; tự chính mình chi phối cuộc sống của mình mà không để thiên nhiên đàn áp chi phối. Theo cụ Lý thì đây là một xã hội tự tính.

Trong cái xã hội tự tính này, Con Người thời nguyên thủy đã dựa vào những nhu cầu thiết thực phục vụ đời sống của Con Người, của mỗi Con Người trong bộ lạc đó. Chính vì thế mà người nguyên thủy đã hy sinh quyền tự do vô hạn chế (giết người, cướp của mà không bị trừng phạt) để chấp nhận vào một bộ lạc với những luật lệ đơn sơ là phải bảo vệ tài sản, sinh mạng của những thành viên trong bộ lạc đó. Cái sinh mệnh hay gọi là Chính Trị Sinh Mệnh là do chính những thành viên trong bộ lạc đó quyết định để cùng nhau chống đỡ thiên nhiên và sự xâm chiến của những bộ lạc khác. Chỉ khi nào mỗi thành viên trong bộ lạc đó có quyền quyết định cho sinh mệnh của chính mình thì tất cả thành viên trong bộ lạc đó sẽ tạo ra sức mạnh để chống chọi lại với thiên nhiên cũng như những bộ lạc quá khích khác.

Nhìn lại đất nước Việt hôm nay, nếu ví đất nước hôm nay là một bộ lạc thì rõ ràng, chúng ta đang bị bộ lạc phương Bắc xâm chiếm, tìm đủ mọi cách để tiêu diệt bộ lạc Việt. Bộ lạc Việt hôm nay mỗi thành viên trong bộ lạc đó không quan tâm đến những cá nhân khác trong bộ lạc mà chỉ quan tâm đến mình, đến tổ chức (đảng) của mình. Cái bộ lạc Việt hiện giờ áp dụng lý thuyết cộng sản hoàn toàn đi ngược lại Xã Hội Tự Tính của nguyên thủy loài người. Lý thuyết cộng sản đã cướp đi quyền quyết định vận mệnh của mỗi thành viên trong bộ lạc Việt, giao khoán cho đãng (cố ý viết sai dấu cho đúng bản chất) csvn dẫn dắt dân tộc vào một con đường không tưởng mà ngay cả ông Tổng Bí Thư, Nguyễn Phú Trọng, than thở không biết thấy được xã hội chủ nghĩa vào cuối thế kỷ này hay không.

Chính thái độ từ chối tham gia vào chính trị bởi vì hiểu từ ngữ chính trị là tranh giành quyền lực để rồi đưa đến thảm cảnh của bộ lạc Việt hôm nay đang đứng trước thử thách lớn lao: làm sao ngăn cản được sức ép và tham vọng thôn tính của bộ lạc phía Bắc là Trung Hoa? Liệu VN sẽ trở thành một tỉnh của Trung Quốc ở tương lai? Liệu sự cố môi sinh sẽ tiếp tục xảy ra để cả giống nòi Việt bị tiêu diệt do chính những chất độc môi sinh mà Trung Quốc đang đổ vào đất nước Việt?

Muốn thoát khỏi sức ép của Trung Hoa thì mỗi người Việt hôm nay phải thay đổi lối suy nghĩ của chính mình. Phải tham gia vào chính trị để thực hiện Chính Trị Công Dân, Chính Trị Hằng Ngày, Chính Trị Phong Cách và quan trọng hơn là Chính Trị Sinh Mệnh. Khi tất cả người Việt thực hiện bốn chuyện Chính Trị bên trên thì lúc đó, cơ hội thoát Trung có thể xảy ra nếu chúng ta dựa trên một căn bản đấu tranh cho phù với sức mạnh của dân tộc.

Cuộc đấu tranh của hôm nay dựa trên căn bản nào chúng ta sẽ bàn thảo ở những bài viết tương lai. Dù trên căn bản nào, cái quan trọng trước tiên là mỗi người trong chúng ta làm cuộc cách mạng bản thân với chính mình, thay đổi những suy tư cũ, lỗi thời, đã bị nhồi nhét từ trường lớp. Nếu chúng ta không vượt được điều này; không dám khướt từ những vật chất hiện có; không dám hy sinh trong việc loại bỏ suy tư cũ; không dám sống thực, sống như là một Con Người -- thì cho dù chúng ta có một lý thuyết tốt đẹp nào đó, lý thuyết đó chỉ là một mảnh giấy vụn không hơn không kém.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 3 năm 2017

Dallas, TX

1.  https://thangnghiadotorg.files.wordpress.com/2016/11/duongsongviet-version-layouted-may2016.pdf

Nguồn: https://nganlau.com/2017/04/15/chinh-tri-la-gi-p3/

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhân Bản Cương Thường: Nhu Cầu Sinh Mệnh (Tự chủ) P1

  Để giải quyết nhu cầu nhu yếu, Con Người phải tự làm chủ lấy mình, tự mình quyết định cho cuộc sống của chính mình và xã hội mình đang sốn...