Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

Kiến Thiết Dưới Góc Nhìn Của Lý Đông A (P2)

Bối Cảnh Của Kiến Thiết

Dưới một trạng thái cực tàn hoại của văn hóa, một tình cảnh cực hỗn loạn của xã hội, gây ra bởi bao nhiêu cuộc chiến tranh trên giải đất nước, chúng ta phải xây đắp một kiến trúc đồ sộ, bằng sự chưa hết tiêu diệt của tuyệt đối địch nhân, với sự luôn luôn ngấp nghé phản động của tương đối địch nhân, chúng ta phải bắt đầu một công cuộc khó nhọc. Trên cuộc quốc dân sinh hoạt rất thiếu thốn, trên đời quốc tế sinh hoạt chưa vững chắc, chúng ta phải xúc tiến một sự nghiệp gian nan. Đem tất cả những năng lực còn thấp kém của dân tộc văn hóa ra, chúng ta phải suy động một công trình cao siêu. Đối phó với tất cả những thử thách trên, chúng ta bằng cứ vào cái thể nghiệm phi thường, sâu sắc của quốc dân, giác ngộ vì lam lũ và cheo leo, lớn lao lên qua những thử thách vàng đá, thành thục lại trong cuộc phản tỉnh thâm uyên, gắng sức lên, cần cù thêm lên sau cơn táp lốc. Chúng ta còn nhờ được những hoàn cảnh trong và ngoài vì chưa ổn định mà có lợi cho ta. 

Chúng ta tự trong mình nắm giữ được cái quyết tâm thiên vạn cổ đó, bằng cái bối cảnh vẽ phác vậy, chúng ta thu sức lực lại mà đi lên” (LĐA)

Trong bối cảnh của đất nước hiện giờ, tuy rằng chiến tranh theo nghĩa thường tình đã chấm dứt từ năm 1975, nhưng chúng ta đang đối diện với một thứ “chiến tranh” không tiếng súng.  Đó là chiến tranh “Bắc-Nam”, “VNCH – CS”, “người Việt trong nước – người Việt ngoài nước”, “hận thù – dân tộc”, “dân chủ -- độc tài”. Cuộc chiến tranh này đã tạo ra hiệu quả là dân tộc không đoàn kết lại để chống cái ác, phát triển cái thiện; để chống tuyệt đối địch nhân (Tàu) và chống tương đối địch nhân (đãng csvn) hầu cứu giống nòi ra khỏi sự đô hộ kiểu mới của Trung Quốc.  Trong bối cảnh này, cộng với năng lực yếu kém của người Việt trong nước (dĩ nhiên chúng ta có thành phần giỏi nhưng thành phần giỏi này so với thế giới vẫn thấp và lại không nằm trong vị thế lãnh đạo) thì công cuộc kiến thiết sẽ gặp nhiều trở ngại ở tương lai.

Cho dù chúng ta có chuẩn bị cho sự kiến thiết khi cơ hội lịch sử đến, chúng ta vẫn phải đối diện với tuyệt đối địch nhân (Tàu) và tương đối địch nhân (những người vẫn tin vào đãng csvn). Tuy nhiên, với tinh thần chịu khó của người dân, cộng với sự phản tỉnh để cứu nòi giống Việt, dân tộc ta sẽ vượt qua được những khó khăn để trực diện với sự dòm ngó của Tàu, cũng như sự phá hoại tranh giành ảnh hưởng của các đảng phái mà trong đó gồm có đãng (cố ý viết sai dấu cho đúng bản chất) csvn trong công cuộc kiến thiết.

Chúng ta có được lợi thế là Tàu vẫn gặp khó khăn riêng của họ trong đất nước Tàu. Chúng ta có lợi thế là chúng ta có khối người Việt tại hải ngoại, sẵn sàng về trong khoảng thời gian nhất định để cùng với người trong nước đóng góp công sức, đồng thời vận động quốc gia sở tại giúp đỡ VN trong một tinh thần tương kính. Chúng ta có lợi thế là quốc tế cũng như các quốc gia Đông Nam Á thấy được dã tâm bành trướng của Trung Quốc và sẵn sàng giúp đỡ quốc gia nào có đủ cản đảm đứng lên chống lại sự bành trướng này.

Chúng ta cần đánh giá rõ bối cảnh khó khăn đó để kiên trì, tìm ra một giải pháp kiến thiết để giải quyết những khó khăn mà chúng ta gặp phải; đồng thời phù hợp với thực tế để đẩy tiến trình kiến thiết thành một hệ thống phát triển cho kịp với đà tiến bộ của thế giới. Chúng ta phải có giải pháp thực tế, sử dụng tất cả các nhân sự, các tài lực đã có sẵn và cần thiết trong công cuộc kiến thiết. Có những cái cần phải loại bỏ hẳn thì chúng ta phải dứt khoát để loại bỏ. Có những cái cần phải điều chỉnh thì chúng ta dựa vào cái đã có để điều chỉnh cho tốt hơn, vừa đỡ tốn thời gian và nhân lực trong công việc kiến thiết khi mà chúng ta đã có cái cần, chỉ cần sửa đổi cho hoàn chỉnh.

Nền Tảng Của Kiến Thiết

Nền tảng kiến thiết ấy là nền tảng của quốc gia. Đất đai, dân chúng, tư nguyên, trí lực, kiện khang lực, đều là nền tảng của kiến thiết. Duy Dân chủ nghĩa với tất cả những chuẩn vị lớn lao và khoa học của Đảng đều là nền tảng của kiến thiết. Đất đai làm sao cho hoạt động lên, dân chúng làm sao cho sinh động lên, tư nguyên làm sao cho đầy đủ lên, trí lực và sức lực làm sao cho cường kiện lên, chủ nghĩa làm sao cho xác thực lên. Nền tảng không phải tĩnh trị và cơ trệ. Phải cho nền tảng có vận động mà vận động lên theo phương hướng duy nhất của hướng tâm và hướng thượng, vận động lên bằng những yêu cầu của chúng ta vào kiến thiết, vận động lên bởi chúng ta giác ngộ được triết học của kiến thiết, chúng ta chinh phục được bối cảnh, chúng ta hoạt dụng được nền tảng. Cũng như vũ lực của cách mạng phải phối hợp với dân chúng mới lãnh đạo suốt mặt được dân chúng. Cũng như hành động của cách mạng phải y cứ vào chủ nghĩa, kiến thiết của cách mạng cũng không vi bội được chủ nghĩa. 

Đó là những điểm tất yếu cho thành công” (LĐA)

Kiến thiết phải có nền tảng. Thế nền tảng của kiến thiết là gì? Trí lực, nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên tư, Duy Dân Chủ Nghĩa chính là những nền tảng của kiến thiết. Phải tạo mọi điều kiện, cơ hội để xử dụng đất đai hợp lý; để tầng lớp quần chúng sinh động tham gia vào công cuộc kiến thiết và từ đó sẽ tạo tài sản cá nhân gia tăng để đưa đến kết quả là phát triển trí lực, sức lực hầu có thể áp dụng Duy Dân Chủ Nghĩa vào cuộc sống thực tế của Con Người.  Sự phát triển phải theo phương hướng của hướng tâm (trung tâm, trục thu hút, để mọi người có thế hướng về đó để cùng nhau dồn mọi nỗ lực cho kiến thiết) và hướng thượng (tiến lên chứ không phải thục lùi) chứ không phải phát triển theo phương hướng cá nhân chủ nghĩa, vật chất chủ nghĩa như các nước tư bản trên thế giới, để rồi tạo ra một xã hội 1% cực giàu chiếm đa số tổng sản lượng quốc gia trong khi đó 99% còn lại chỉ có một phần nhỏ của tổng sản lượng quốc gia.

Trong phần này cụ Lý có nhắc đến Đảng. Đó là cái thời kỳ đảng Duy Dân còn hiện hữu. Giờ không còn đảng Duy Dân mà chỉ có thuyết Duy Dân, triết học Thắng Nghĩa.  Và nền tảng của Kiến Thiết phải dựa vào thuyết Duy Dân để làm phương hướng bởi đó chính là hướng tiến tất yếu của Con Người, đó là tổng hợp lịch sử của Con Người, đó là điểm chung của Con Người. Thuyết Duy Dân dựa vào lịch sử, khoa học, và triết học của thế giới để đưa ra một chủ thuyết thực tế phục vụ đời sống của Con Người mà không cần biết Con Người đó thuộc sắc tộc nào, nòi giống nào. Thuyết Duy Dân không những là nền tảng của cách mạng mà cũng là nền tảng của Kiến Thiết, nền tảng của Chính Trị, nền tảng của Dân Chủ, nền tảng của quốc gia sinh hoạt, nền tảng của xã hội sinh hoạt. Cho nên phải nắm được những điểm chính của thuyết Duy Dân để không bị lạc hướng trong vấn đề kiến thiết.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 3 năm 2018

Dallas, TX

Nguồn: https://nganlau.com/2018/04/15/kien-thiet-duoi-goc-nhin-cua-ly-dong-a-p2/

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình Đẳng

Ghi Chú NL : Bình đẳng là một chủ đề phải được nhìn với nhiều góc cạnh khác nhau, với cái nhìn tổng thể thì mới thấy được thế nào gọi là bìn...