Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2022

Lý Đông A, ông là ai?

Đa số người Việt chỉ nghe đến Lý Đông A (LĐA) trong thời kỳ lịch sử 1920-1945 và những biến cố thời cuộc làm cho mọi người quên lãng cho đến khi nhân loại bước vào ngưỡng cửa của thế kỷ 21.

Khi cộng sản phải chuyển hướng "lai" tư bản (Trung Cộng chấp nhận kinh tế thị trường) và tư bản (Mỹ) chuyển hướng "lai”: cộng sản (khuynh hướng theo xã hội chủ nghĩa của phe tả), chiến tranh tôn giáo, khu vực, chủng tộc, đạo đức suy đồi, bệnh tật có nguy cơ lan khắp toàn cầu (pan-epidemic).

Con người tự hỏi sự tiến bộ của nhân loại có nguy cơ băng hoại: Dân chủ suy thoái?

Hàng năm các nhà lãnh đạo chính trị, kinh tế, tài chánh, xã hội họp nhau ở Davos, Thụy Sĩ, để tìm giải pháp.

Giải pháp ở đâu?

Con người.

LĐA đã nói về con người.

Vậy hãy tìm hiểu LĐA. 

LĐA không phải là một nhà cách mạng, một nhà chính trị, một lãnh tụ như nhiều người lầm tưởng.

LĐA là một nhà tư tưởng.

Đọc toàn bộ các tác phẩm LĐA để lại, chúng ta thấy LĐA viết về triết học chính thống, giáo dưỡng (Thiết Giáo) từ con người, quốc dân, chế độ..., ông cũng viết về Sinh Mệnh Tâm Lý, Cương Thường.

Cơ Năng Hiến Pháp…với các cơ cấu hành chánh, đảng phái, cách mạng cùng với cái nhìn của ông về thế giới và tương lai VN trong thời đại 2000s.

Rõ ràng, LĐA thấy tương lai của hàng trăm năm sau và như vậy không phải là những gì ông có thể làm trong thời kỳ chủ nghĩa cộng sản bùng lên sau cách mạng Nga 1921, ông giải tán đảng Duy Dân và mất tích.

Ông đã chọn hướng đi như Lão Tử, thay vì để lại Đạo Đức Kinh, LĐA để lại những tài liệu về Duy Dân.

Cũng như Lão Tử viết trong một thời gian rất ngắn, 1920-1945, LĐA viết rất súc tích, phức tạp, đôi khi khó hiểu vì không giải thích, không có thí dụ, không chứng minh. Cho đến cuối thế kỷ 20, khi hệ thống mạng lưới tin học (internet) xuất hiện, chủ nghĩa CS suy thoái. Tư bản phát triển toàn cầu và khủng hoảng kinh tế toàn cầu có nguy cơ bộc phát, các quốc gia dân chủ rơi vào khủng hoảng vì kinh tế, giáo dục, dân số, di dân, y tế... thì các nhà lãnh đạo vội vã đi tìm một hướng đi mới.

Cho đến nay người giàu vẫn chưa chịu buông bỏ cái giàu phải giàu thêm (economic grow) và kẻ nghèo thì phải liều mạng: nổi loạn, gây chiến, di dân ....

Có người hỏi vậy Duy Dân có giải pháp nào chăng? Hay giải pháp của Duy Dân là gì?

Duy Dân không có giải pháp (homework). Duy Dân là triết học, là chỉ hướng để đi.

Duy Dân không làm sẵn các giải pháp A, B, C...để bạn lấy ra sử dụng như "mì ăn liền".

Duy Dân là triết học (tư tưởng, sự suy nghĩ) thực dụng (có thể làm, có thể sửa đổi theo hoàn cảnh..) và mở (cho toàn nhân loại, không phải cho riêng cho VN). Vì Duy Dân đi từ con người: “Tu Dưỡng Thắng Nhân" và "Sinh Mệnh Tâm Lý". 

Trong tài liệu "Chìa Khóa Thắng Nghĩa" LĐA nói đến "4 tiền đề, 5 nền tảng", "bản vị học thuyết"... như những yếu tố (tools) cần thiết cho con người (thắng nhân) sử dụng để giải quyết những vấn nạn của con người.

LĐA không làm dùm cho chúng ta.

Chúng ta phải tự làm lấy.

Và để thực hiện những gì LĐA để lại, chúng ta phải là "Thắng Nhân"

Tùy theo khả năng "Thắng Nhân" của mỗi người chúng ta sẽ làm được những gì LĐA đã nói: xây dựng con người, xã hội, thế giới. 

TCL

2-2019 (Việt Lịch 4898)

Nguồn: https://nganlau.com/2019/03/01/ly-dong-a-ong-la-ai/

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhân Bản Cương Thường: Nhu Cầu Hợp Tác

  Thế giới của hôm nay là thế giới mở. Gánh nặng ô nhiễm môi trường không những ảnh hưởng đến quốc gia giàu mà gồm cả những quốc gia nghèo, ...