Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2022

Tu Dưỡng Thắng Nhân: Đối Lập Thống Nhất

Trên lãnh vực tu dưỡng bản thân, một điều quan trọng trong cuộc sống chính là nhìn vấn đề đối lập không phải là triệt nhau mà là để tìm một giải pháp tốt nhất nhằm giúp xã hội kéo dài hạnh phúc, rút ngắn sự khổ đau. Đối lập được hiểu là sự khác biệt về quan điểm, chính sách, cách giải quyết vấn đề.

Những người theo chủ nghĩa cộng sản nhìn vấn đề đối lập là để triệt tiêu phe khác mình. Từ đó họ chủ trương tàn bạo, bắt bớ, thủ tiêu, bỏ tù những người khác chính kiến với họ để họ được ăn trên nằm trước trong vị thế lãnh đạo. Ngay cả những người cùng trong cơ cấu cầm quyền, vì đối lập (tranh chấp) trong vị thế cầm quyền, họ sẵn sàng triệt tiêu những người cùng đảng với họ vì lợi ích của chính bản thân trên lãnh vực quyền và tiền. Sự triệt hạ những người trong đảng với danh nghĩa diệt tham nhũng chỉ là mỹ từ để phe phái triệt hạ nhau chứ bản chất của cộng sản là nuôi tham nhũng để đảng tồn tại -- cho nên không hề có chuyện hay chủ trương diệt tham nhũng phát xuất từ cơ cấu cầm quyền độc tài, cộng sản.

Những người theo cơ chế tư bản mà Mỹ là thí dụ điển hình, đối lập giữa các đảng cũng chỉ là hình thức mị dân để “mua phiếu” của người dân và hai đảng tìm cách triệt hạ lẫn nhau bằng thủ đoạn không hợp tác, không thông qua luật dù rằng luật đó có lợi cho số đông người dân. Tại sao thế? Đơn giản là họ muốn triệt hạ uy tín của đảng cầm quyền để từ đó, người dân chán nản và sẽ chọn đảng đối lập lên thay thế. Còn người dân vì được “giáo dục” qua tinh thần đảng tranh, họ chỉ nhìn vấn đề ở góc nhìn đảng phái chứ không nhìn vấn đề ở dạng Con Người.

Cuộc sống của người, xã hội luôn luôn có những tranh chấp từ cá nhân này đến cá nhân khác. Quyền lợi cá nhân đối lập với quyền lợi tập thể. Quyền lợi quốc gia đặt lên trên quyền lợi của sinh hoạt dân chủ, quốc tế -- cho nên chuyện cá lớn nuốt cá bé, chiến tranh luôn tiếp tục xảy ra bởi từ con người đến dân tộc, quốc gia luôn luôn mang tư tưởng đối lập là phải tìm đủ mọi cách để cá nhân, tổ chức, công ty, hoặc quốc gia mình đạt lợi nhuận tối cao trong tất cả mọi sinh hoạt của xã hội hoặc của quốc tế mà không cần quan tâm đến thiệt hại của quốc gia, dân tộc khác ra sao.

Phải nhìn nhận đối lập (tranh chấp, khác biệt) là điều cần thiết trong xã hội. Nó cũng giống như xấu-tốt, ngày-đêm, thiện-ác, chiến tranh-hòa bình, hạnh phúc-khổ đau, sống-chết v.v…. Sự cần thiết này để sinh hoạt của người biết tìm cách tránh hành động phá hoại và chọn hành động xây dựng, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân nếu quyền lợi đó làm hại đến tập thể. Nhưng sự cần thiết của đối lập phải nhìn và giải quyết trên quan niệm đối lập thống nhất.

Đã gọi là đối lập thì làm sao mà thống nhất? Thực tế đối lập thống nhất là một từ ngữ diễn tả sự khác biệt nhưng có thể dung hòa để tạo ra một giải pháp tốt đẹp cho xã hội, con người, thế giới.  Hãy nhìn vào dạng vật chất là bình điện gồm có Âm-Dương hoàn toàn trái ngược nhau nhưng được hòa hợp để tạo ra bình điện, cung cấp tiện lợi trong cuộc sống của con người. Hãy nhìn vấn đề ở dạng con người mà Nam mang dương tính và Nữ mang âm tính. Cả hai tuy khác biệt bởi Âm-Dương khác nhau nhưng lại cần thiết để phối hợp, kết nối nòi giống từ đời này qua đời khác. Ngay cả trong bản thân của mỗi người đều có Âm-Dương hiện hữu và nếu không dung hòa thì thân thể sẽ gặp nhiều bất trắc mà hai quả thận của người là thí dụ điển hình.

Nếu trong vật chất cũng như trong cuộc sống của người chứng minh dù có đối lập nhưng có thể thống nhất (hợp tác) để cùng nhau tồn tại thì trong sinh hoạt của loài người, chúng ta có thể áp dụng phương thức đối lập thống nhất này.

Để làm được chuyện này thì cần bắt đầu từ sự thay đổi suy tư của con người trong đời sống hiện tại. Như đã nói bên trên, từ cơ chế cộng sản đến cơ chế tư bản, đối lập là để triệt tiêu hoặc phá hoại công việc của đảng khác đang làm để lấy phiếu của người dân trong kỳ bầu cử kế. Vậy thì cái gọi là bảo thủ, cấp tiến; Cộng Hòa hay Dân Chủ chỉ là bề ngoài, hình thức mà chúng ta cần phải vượt lên trên hình thức để chú ý vào nội dung. Cái chính sách, ý kiến của bất cứ ai, tổ chức nào -- mục đích phục vụ ai và cái phục vụ đó ảnh hưởng đến số đông trong xã hội ra sao, ảnh hưởng đến môi trường ra sao và hệ quả phụ của phục vụ đó ở đường dài ra sao. Chỉ trên cái nhìn thống nhất (tổng thể) đó thì mới giải quyết được vấn đề.

Hãy lấy thí dụ chuyện giải quyết công ăn việc làm cho những người làm mỏ than. Có người chủ trương không nên đặt nhiều luật lệ bảo vệ môi sinh bởi sẽ làm những người thợ mỏ mất việc. Đây chỉ là một lý luận để bảo vệ công ăn việc làm cho người thợ mỏ cũng như công ty muốn tiếp tục sản xuất than, đạt lợi nhuận cao nếu luật lệ môi sinh được thay đổi hoặc loại bỏ. Cần phải mổ xẻ vấn đề sâu hơn là nếu bảo vệ công ăn việc làm cho người thợ mỏ bằng cách nới lõng luật lệ môi sinh thì hệ quả đó sẽ ra sao trong thời gian dài và môi trường bị ảnh hưởng thì ai sẽ giải quyết với ngân sách là bao nhiêu. Chỉ khi nào tất cả mọi vấn đề được đem ra bàn thảo, cân nhắc thì giải pháp làm mọi người hài lòng, tạo ra sự thống nhất trong cách giải quyết vấn đề dù khởi đầu có sự khác biệt.

Ngay cả thực hiện quyền tự do ngôn luận của cá nhân, tuy được hiến pháp bảo vệ nhưng không có nghĩa là cá nhân dùng cái quyền đó trong một tinh thần vô trách nhiệm (quyền lợi cá nhân đặt lên trên quyền lợi tập thể) mà vụ biểu tình của những người lái xe vận tải ở Canada, đã làm ảnh hưởng đến đường xá, sự vận chuyển thương mại ở biên giới của hai nước Mỹ và Canada, cũng như cuộc sống của người dân dọc theo đường mà xe vận tải đậu (ăn dầm nằm dề) mấy tuần để cuối cùng chính quyền Canada dùng biện pháp mạnh giải tán cuộc biểu tình gây rối loạn đời sống sinh hoạt của người dân và quốc gia.

Nói chung mọi vấn đề trong xã hội, trong đời sống của người luôn luôn có sự khác biệt trong cách giải quyết. Khác biệt không có nghĩa là phải triệt tiêu nhau -- trái lại khác biệt để mọi người có dịp quan sát mọi khía cạnh để tìm ra giải pháp tốt nhất hầu phục vụ đời sống của người. Đấy chính là Đối Lập Thống Nhất.

Phải nắm được nguyên lý này để trong sinh hoạt của bản thân, sự tương tác với những người khác, tổ chức khác; chúng ta cần phải đạt cái mục đích cuối cùng là mọi quyết định để phục vụ quyền lợi của tập thể chứ không phải để đạt cái quyền lợi cá nhân, đảng phái.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 6 năm 2022 (Việt Lịch 4901)

Nguồn: https://nganlau.com/2022/08/24/tu-duong-thang-nhan-doi-lap-thong-nhat/

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình Đẳng

Ghi Chú NL : Bình đẳng là một chủ đề phải được nhìn với nhiều góc cạnh khác nhau, với cái nhìn tổng thể thì mới thấy được thế nào gọi là bìn...