Thứ Hai, 26 tháng 6, 2023

Bản Vị Học Thuyết hay Bản Vị & Cơ Năng (P2)

Bản vị học thuyết (theo Lý Đông A trong Chìa Khóa Thắng Nghĩa)

A. Nhân loại bản vị

Nhân loại là một bản vị tự kỷ, là quá trình phát sinh tự nhiên từ con người tự kỷ và vận động ỷ tha dựa trên tiến trình động tha của xã hội. Loài người chỉ đứng trên nền tảng của loài người để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Đó là sinh mệnh loài người. Loài người sống như là trung tâm của vũ trụ (thiên nhiên) là nhờ khoa học.

[Dĩ nhiên loài người phải dựa vào triết học tổng thể (Duy Dân chủ nghĩa, triết học chính thống) để có được nhân loại bản vị. Nếu chỉ duy khoa học mà thiếu phần triết học thì như chúng ta đang thấy thế giới đang đi vào hỗn loạn].

B. Dân tộc bản vị

Nhân loại bản vị kết hợp bằng hỗ tương nguyên nhân và hỗ tương vận động do dân tộc cơ năng. Dân tộc là một sinh mệnh hệ thống hoàn thành bởi các sinh mệnh cơ cấu chính trị, văn hóa, kinh tế... Dân tộc bản vị là do kết cấu của các bản vị nhỏ hơn như gia đình, chức nghiệp, đoàn thể, giai cấp. Các bản vị đó phải được đối lập thống nhất do sự phân công hợp tác theo nguyên tắc: thích tình, đắc vị, tận phần, hợp lý thì sự vận động kết hợp mới chính thường và kinh hằng (lâu dài). Đó là ý nghĩa của sinh mệnh dân tộc.

C. Trung tâm bản vị

Dân tộc bản vị với hướng tâm vận động sẽ thành hình trung tâm bản vị là quốc gia, ly tâm vận động sẽ thành hình bản vị là nhân loại. Thế giới muốn hòa bình phải kết hợp văn hóa trước rồi mới thành hình tổ chức cộng đồng. Đó là nguyên tắc của tiến hóa.

Khi dân tộc bản vị thiết lập trung tâm bản vị để tiến tới nhân loại bản vị thì phải có văn hóa cộng đồng trước. Không thấy Lý Đông A (LĐA) giải thích lý do nhưng có thể hiểu là về mặt ngôn ngữ vì sinh hoạt con người qua ngôn ngữ. Có thông tin, đối thoại thì ý kiến mới được trao đổi để hiểu nhau để đả thông các vấn đề chính trị, kinh tế. Sự kết hợp phải trên điều kiện tiến hoá (hướng thượng) thì mới thành hình và muốn biết xu hướng đó có chắc chắn hay không phải xem trung tâm tự thể có kiện toàn hay không.

D. Nguyên lý cơ bản

Học thuyết Bản Vị dựa trên 3 nguyên lý căn bản:

1. Xã hội với tự nhiên đối lập thống nhất.

2. Cá thể (con người) với toàn thể (xã hội) đối lập thống nhất.

3. Thời gian với tiến hóa đối lập thống nhất.

Giải quyết xung đột nội bộ để có đối lập thống nhất.

Thí dụ: Trump kêu gọi bạo động ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Quốc Hội. Đảng Dân Chủ kết tội phản loạn (insurrection). Các thượng nghị sĩ và dân biểu Cộng Hòa (đã tham dự cuộc phản đối cử tri đoàn xác nhận Biden thắng cử) cho là như vậy sẽ gây trở ngại cho sự đoàn kết mà Biden kêu gọi sau khi thắng cử 11/03/2020.

Phân tích

Dân Chủ và Cộng Hòa bất đồng ý kiến về ABC, phe thiểu số không chịu hợp tác (như trường hợp luật y tế ACA). Như vậy sự kêu gọi đoàn kết (để đóng góp việc chung) là hợp lý.

Trường hợp 1/6/2021 là (1) Trump nói láo. (2) Tòa đã xử và bác đơn bị cáo (Trump). (3) Trump tiếp tục nói láo và kêu gọi bạo động. (4) Các đại diện dân cử đảng Cộng Hòa nhắm mắt ủng hộ Trump và nhóm bạo động. Như vậy phe Cộng Hòa, Trump, nhóm bạo động đã vượt làn ranh đối lập, muốn tiêu diệt (bắt và xử Pelosi, Mike Pence với sân khấu treo cổ dựng sẵn). Một khi phe A khởi sự phá hoại đoàn kết bằng cách khởi loạn để tiêu diệt đối thủ, sau khi thất bại thì trở mặt kêu gọi truy tầm và kết án nhóm phản loạn là mất đoàn kết? Ai khởi sự phá hoại đoàn kết?

Để giải quyết "đoàn kết". Phe đa số (Dân Chủ) nên đặt câu hỏi cho phe thiểu số, Cộng Hòa không đồng ý việc phản loạn của Trump và nhóm bạo động: "Vậy bạn sẽ phân xử những người cùng đảng Cộng Hòa mà đã làm việc mà chính bạn cũng thấy là sai trái?".

Nếu bạn chỉ phản đối mà không có biện pháp trừng phạt thì câu hỏi thứ 2 sẽ là:"Ngược lại, nếu cuộc phản loạn đó là phe Dân Chủ với dân da màu thì bạn sẽ xử ra sao?"

Nếu bạn cho là sẽ xử phạt ABC thì chúng tôi (phe Dân Chủ đa số hiện nay) sẽ xử phạt Trump và nhóm bạo động y như vậy: ABC và bạn (phe Cộng Hòa) sẽ không thể kêu gào là chia rẽ, mất đoàn kết vì bản án ABC là do chính bạn đưa ra hay là chỉ vì vấn đề kỳ thị mà ABC chỉ phạt nếu là dân da màu còn nếu là da trắng thì là... mất đoàn kết?

Hành động luận cải tạo xã hội

Trong Chìa Khóa Thắng Nghĩa, sau phần IV. Xã hội biện chứng pháp là V. Hành động luận cải tạo xã hội. Nếu là do LĐA sắp đặt ắt hẳn phải có lý do: áp dụng biện chứng pháp qua Bản Vị học thuyết để thực hiện cải tạo xã hội. Chúng ta hãy xem sự dẫn giải của LĐA:

A. Nhân loại bản vị

Gồm Nhân Đạo , Nhân Sinh, Nhân Cách

Xã hội là nền tảng. Nhân Đạo là trung tâm duy trì xã hội.

Nhân Đạo gồm: Nhân quyền, nhân đức, nhân luân và nhân ngạch (phân công, hợp tác) thực hiện sự vận động và kết hợp của bản vị và cơ năng.

Mục đích của Nhân Đạo là thực hiện nhân sinh, nhu yếu (y, thực, trú, hành, dục, lạc, tác). Nhân cách là sự hướng thượng của văn hóa với 3 nguyên tắc Duy Nhân trong Duy Nhân Cương Thường:

1. Toàn dân sinh chính trị:

Phân công-phân lợi- phân mệnh.

2. Toàn dân quốc dân giáo dưỡng:

-Tận sở năng

-Toại kỳ sở nhu

-Chính kỳ sở mệnh.

3. Thực hiện chính trị:

- Cá nhân: tinh thần thống nhất (nhân đạo, nhân sinh, nhân cách).

-Xã hội hòa hài.

-Dân tộc bình đẳng, mãn túc và an thích (theo lục dân).

B. Dân tộc bản vị

Thực hiện tam nhân phải thông qua lục dân.

[Theo như trên thì sự thực hiện chính trị phải đi từ cá nhân có đạt được sự thống nhất (xuyên suốt) về tam nhân hay không thì xã hội mới hòa hài và dân tộc mới thực hiện lục dân. Nhưng nếu nói thực hiện tam nhân phải thông qua lục dân hóa ra đi nói ngược hay sao? Xây dựng cá nhân trước hay xây dựng tập thể dân tộc trước? Vậy thì chẳng lẽ LĐA lý luận như vậy hay người sau ghi lầm mà đảo lộn trật tự?].

C. Trung tâm bản vị: quốc gia.

[Trong phần này chúng ta thấy nội dung hoàn toàn khác biệt với nội dung của trung tâm bản vị trong Bản Vị học thuyết. Phải chăng trung tâm bản vị của Bản Vị học thuyết chỉ là phần "lý" mà luận cải tạo xã hội là phần "sự"? Hay là luận cải tạo xã hội được diễn tả qua lăng kính của cách mạng (cải tạo xã hội) nên cần phải nắm vững các "gốc" để xây dựng quốc gia?]

1. Tinh thần gốc của dân tộc dựa trên Tính, Tình, Ý (chí) qua truyền thống lập quốc căn bản là tinh thần cộng đồng thể, với trí năng chủ đạo thể và hạch tâm thể.

2. Lực lượng gốc là quốc gia cộng đồng thể dẫn dắt bởi quốc dân đoàn chủ đạo thể và Duy Dân hạch tâm xây dựng bởi tinh thần (chủ nghĩa) Hạch Tâm Thể.

3. Hành động gốc dựa trên cơ năng hiến pháp xây dựng xã hội hòa hài là hành động của cộng đồng thể; trì chí bởi Quốc Dân Đại Hội là chủ đạo thể; điều hành qua Xu Mật Viện là hạch tâm thể.

4. Sinh mệnh gốc dựa vào lục dân là sinh mệnh cộng đồng thể; thực hành qua tam nhân là chủ đạo thể; thực hiện triết học là sinh mệnh hạch tâm thể.

5. Cách mạng gốc mục đích cứu quốc tồn chủng, độc lập thống nhất, thắng nghĩa Kinh Dương là cách mạng cộng đồng thể; thực hiện sinh, tồn tục, tiến hóa là cách mạng chủ đạo thể. Đó là cách mạng hạch tâm thể.

Trần Công Lân

Tháng 3 năm 2021 (Việt lịch 4900)

Nguồn: https://nganlau.com/2021/10/01/ban-vi-hoc-thuyet-hay-ban-vi-co-nang-p2/

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhân Bản Cương Thường: Nhu Cầu Hợp Tác

  Thế giới của hôm nay là thế giới mở. Gánh nặng ô nhiễm môi trường không những ảnh hưởng đến quốc gia giàu mà gồm cả những quốc gia nghèo, ...